Φόρμα ανάκτησης κωδικού

Password reset

Για να κάνετε μόνοι σας επαναφορά κωδικού θα πατήσετε τον σύνδεσμο και στη νέα καρτέλα θα βάλετε το email (φοιτητικό / ακαδημαϊκό) και θα συμπληρώσετε το πεδίο με τα σύμβολα που σας ζητάει, έπειτα διαλέξτε τον τρόπο που θα λάβετε τον κωδικό. Αν δε μπορείτε να κάνετε την αλλαγή επιλέξτε να συμπληρώσετε την φόρμα.


You can do yourself password reset to your academic mc email. You will click the link and you will fill into new tab your mc mail and the captcha field with symbols, then chose the option you will receive the password. If you can’t reset your password then fill the form.

 

 

Σύνδεσμος / Link

@amcstudent.edu.gr