Φόρμα ανάκτησης κωδικού

Password reset

Για να κάνετε μόνοι σας επαναφορά κωδικού, πατήστε τον σύνδεσμο και στη νέα καρτέλα θα βάλετε το email σας (φοιτητικό / ακαδημαϊκό) και θα συμπληρώσετε το πεδίο με τα σύμβολα που σας ζητάει. Έπειτα, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θα λάβετε τον κωδικό. Αν δεν μπορείτε να κάνετε την αλλαγή, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα.

To reset the password yourself, press the link. Ιn the new tab you will need to fill in your Metropolitan College email and the captcha field with the symbols, as required. Then, choose the way in which you wish to receive the password. If you cannot reset your password, please fill in the form.

 

 

Σύνδεσμος / Link

@amcstudent.edu.gr
@mitropolitiko.edu.gr